Onze kijk op dyslexie

Dyslexie zegt niks over intelligentie

Dyslexie kun je niet genezen. Wel kun je leren met de negatieve gevolgen om te gaan en deze zoveel mogelijk terugdringen of voorkomen. Dyslexie staat los van intelligentie en hoeft je kind dus niet te beperken in zijn mogelijkheden!

Zelfvertrouwen door succeservaringen

De lees- en spellingproblemen als gevolg van dyslexie zijn in de praktijk goed behandelbaar. Ieder kind is uniek, daarom zoeken wij een behandelmethode die specifiek bij je kind past. En wij sturen altijd op succeservaringen om het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten.

Wij vormen een team met school én met u

Om op niveau te komen, zal uw kind veel moeten oefenen en lezen. Niet alleen tijdens de behandeling in onze praktijk, maar ook op school en thuis. Uw hulp is daarom onmisbaar om de behandeling van uw kind tot een succes te maken.

Ons Team

Marijke Wiertsema-Holtland
Marijke Wiertsema-Holtland, Gz-psycholoog NIP, orthopedagoog NVO Generalist

Marijke Wiertsema-Holtland

Gz-psycholoog NIP

Orthopedagoog NVO Generalist

Registerpsycholoog NIP Kinder&Jeugd

Lid deskundigenbestand dyslexie van NIP en NVO

Monique Meulenkamp
Monique Meulenkamp, Logopedist / dyslexiebehandelaar

Monique Meulenkamp

Logopedist / dyslexiebehandelaar

Ingeschreven in het NVLF Register Dyslexie

Cogmed coach

Chantal Mailly
Chantal Mailly, Logopedist / dyslexiebehandelaar

Chantal Mailly

Logopedist / dyslexiebehandelaar

Ingeschreven in het NVLF Register Dyslexie

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici KP-nummer: 39903557891

Lid van Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie

Lid Kwaliteitskring Dordrecht en omstreken

Gertrude Punt-Stoopendaal, Logopedist / dyslexiebehandelaar

Gertrude Punt-Stoopendaal

Logopedist / dyslexiebehandelaar

Ingeschreven in het NVLF Register Dyslexie

Contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend kennismaken?
We nemen graag contact op.