Uitkomst dyslexie-onderzoek

Het door ons uitgevoerde dyslexieonderzoek kan de volgende uitkomsten hebben:

Ernstige Dyslexie (ED) > Dyslexieverklaring + indicatie vergoede dyslexiebehandeling

Indien ED wordt vastgesteld en er een behandelindicatie is, benaderen wij een van de aangesloten behandelpraktijken. De behandeling start zo spoedig mogelijk. Het behandeltraject vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar: de Gz-psycholoog die uw kind heeft getest. De gemeente waaronder u valt vergoedt de behandeling van ED.

Ernstige Dyslexie > Dyslexieverklaring en overleg over vergoede dyslexiebehandeling

Indien sprake is van ernstige dyslexie en bijkomende problematiek (zoals ADHD of ASS), dan wordt gesproken over co-morbiditeit. In die gevallen wordt de dyslexiezorg in bepaalde situaties vergoed. Voorwaarde is dat de bijkomende problematiek niet de boventoon voert zodat de dyslexiezorg er niet door belemmerd wordt. In het diagnostiektraject beoordelen wij of de vergoede dyslexiezorg zinvol is.

Is de bijkomende problematiek te veel van invloed op de dyslexiebehandeling, dan moeten die problemen eerst stabiliseren. Daarna kunnen we opnieuw bekijken of behandeling zinvol is. Bij de aanpak van de bijkomende problemen kunnen wij u als ouder adviseren of doorverwijzen naar een vrijgevestigde praktijk in geval wij niet over de juiste expertise beschikken.

Dyslexie > Dyslexieverklaring zonder vergoede begeleiding

Heeft uw kind wel dyslexie, maar is er gezien de ernst op grond van de vergoedingsregeling geen indicatie voor behandeling, dan kijken wij welke mogelijkheden er zijn voor begeleiding. Wel geven wij een dyslexieverklaring af die recht geeft op extra maatregelen en ondersteuning op school.

Geen dyslexie of (nog) niet vast te stellen

Er wordt geen dyslexieverklaring afgegeven. Mogelijk spelen andere factoren een rol. We verwijzen uw kind terug naar extra begeleiding op school of adviseren een logopedisch traject voor extra lees- en spellingsbegeleiding.