Missie en Visie

Visie (overkoepelende kijk op dyslexie en de behandeling ervan)

Lezen is een essentiële vaardigheid om (volwaardig) mee te kunnen draaien in onze samenleving. Het is een van de pijlers van onze onafhankelijkheid. Dyslexiezorg moet kinderen met dyslexie daarom perspectief geven op een passende en optimale ontwikkeling.

De ouders/verzorgers en leraren kennen het kind het beste en staan voortdurend met hem of haar in verbinding. Daarom is het noodzakelijk om het systeem rondom het kind bij de behandeling te betrekken.

Essentieel bij de behandeling is dat het kind succes en groei ervaart. Kijken naar de sterke kanten van een kind speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast levert ook het creëren van een veilige, vertrouwde behandelomgeving een bijdrage aan het realiseren van de behandeldoelen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te garanderen moeten behandelaars open staan voor en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen het dyslexieveld.

Missie (concrete invulling van de visie in de praktijk)

Onze specialistische praktijk voor dyslexiezorg richt zich op een gezonde ontplooiing van dyslectische kinderen. Met onze behandeling helpen wij ze op weg naar het autonoom kunnen functioneren in de maatschappij.

Bij het uitvoeren van onze kerntaken – onderzoek en behandeling van dyslexie – streven wij altijd naar het hoogst mogelijke niveau. Dat realiseren wij door een gedegen theoretische en praktische kennis binnen het vakgebied van de dyslexiezorg te combineren met ervaring met het onderwijs en ruime aandacht voor ouderbetrokkenheid.

Binnen onze praktijk streven wij naar het creëren van een ‘thuisgevoel’, zowel voor onze medewerkers als voor de kinderen. Het vertrouwen dat zo ontstaat is een belangrijke voorwaarde voor een juiste diagnose en succesvolle behandeling. Ook het enthousiasme dat gemotiveerde medewerkers op de kinderen overbrengen, levert daaraan een bijdrage.

Ons vak is voortdurend in ontwikkeling, net als onze praktijk. Wij zijn een lerende praktijk en stimuleren onze medewerkers hun vakmanschap te vergroten door ruimte te geven aan creativiteit en het uitwisselen van ideeën. Zo willen wij onze praktijk op de kaart zetten op basis van onze wetenschappelijke kennis en persoonlijke kunde.