Voorzieningen op school

Voor kinderen met een dyslexieverklaring zijn in basis- en voortgezet onderwijs verschillende voorzieningen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gesproken schoolboeken
  • extra tijd bij toetsen zoals de Cito-toetsen (BO en VO) en schooltoetsen binnen het VO
  • ICT-hulpmiddelen
  • mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen.

Bij (einde)examens heeft een leerling met een dyslexieverklaring bovendien recht op gesproken examens en dertig minuten meer tijd. De directeur van de school beslist over eventueel andere mogelijke voorzieningen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de school van uw kind. Alle scholen hebben een dyslexieprotocol waarin precies staat aangegeven hoe de school omgaat met dyslexie en welke ondersteuning mogelijk is.

Bedenk dat scholen de extra voorzieningen vaak niet automatisch inzetten. Dat vraagt een actieve houding van u als ouder/verzorger!