Dyslexie-behandeling

Algemeen

De dyslexiebehandeling verloopt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B 2.0). Het gaat uit van de ‘best practice’: een werkwijze die in de praktijk heeft bewezen tot de beste resultaten te leiden.

Het begint met acceptatie van de dyslexie

De eerste stap bij de behandeling is psycho-educatie. Dat wil zeggen dat we uw kind leren zijn dyslexie te accepteren. Je bent niet dom als je moeite hebt om de techniek van het lezen onder de knie te krijgen. Uitleg hierover kan uw kind weer moed en vertrouwen geven om te gaan oefenen.

Het is belangrijk dat uw kind het eigen probleem reëel gaat inschatten, zelf doelen kan stellen en gemotiveerd is om aan de oplossing te werken. Succeservaringen versterken het zelfvertrouwen. Een individueel behandelplan, effectieve instructie, een passende feedback met daarbij veel oefenen zijn de elementen van onze succesvolle behandeling.

Het doel van de dyslexiebehandeling

Het uiteindelijke doel van de behandeling is het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen, passend bij de leeftijd en het schoolniveau van uw kind. Het eindniveau is daarbij afhankelijk van de ernst van de geconstateerde stoornis(sen) en eventueel bijkomende beperkingen die gedurende de behandeling naar voren komen.

Precies weten hoe de behandeling verloopt? Download hier ons behandelprotocol.

Wie verzorgt de behandeling?

Drie aan ons instituut verbonden logopedistes (ingeschreven in het register Dyslexie van de Nvlf) verzorgen de dyslexiebehandeling van uw kind. Zij behandelen vanuit onze gezamenlijke, gedeelde visie. Uw kind kan bij hen terecht in Dordrecht, Zwijndrecht en Numansdorp.

* Valt u onder de regio Amsterdam of West-Brabant-West, dan schakelen wij een andere, in dyslexie gespecialiseerde logopedist in. In deze regio’s voeren wij het dyslexieonderzoek uit op de school van uw kind.

Samenwerking met school

Op school ondervindt uw kind de meeste problemen door dyslexie. Daarom hechten wij zeer aan een goede samenwerking tijdens het behandeltraject. Zo’n 4 weken na de start van de behandeling plannen wij met u een afspraak met de leerkracht van uw kind op school. Het doel van dit gesprek is om de zorg op elkaar af te stemmen en overbelasting te voorkomen. Ook daarna hebben wij nog contact met school. De frequentie en wijze waarop is van geval tot geval verschillend.

Samenwerking met u

Omdat veelvuldige herhaling en oefening belangrijk is, maken wij thuis en op school gebruik van herhalingsoefeningen. Uw kind krijgt elke week oefeningen van ons mee om thuis verder mee te oefenen. Onze ervaring is dat ouders en kind dit behoorlijk pittig vinden, maar ook tevreden zijn over de vooruitgang die geboekt wordt. Uw inzet is onmisbaar!

Tijdens het onderzoek en de behandeling houden wij ons de logopedisten zich aan de Gedragscode DID en de Richtlijn Multidisciplinaire samenwerking bij diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen en jeugdigen.