Dyslexie-onderzoek

Inhoud van het dyslexieonderzoek

Het dyslexieonderzoek bestaat uit een uitgebreid onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden en het dyslexie-typerend cognitief profiel. Ook onderzoeken wij intelligentie, geheugenvaardigheden, concentratie, motivatie en eventuele faalangst. De volgende, door de Cotan goedgekeurde tests, voeren wij uit:

  • Intelligentie onderzoek met de nieuwste test: Wisc-V-NL
  • Woord lezen en onzinwoorden lezen
  • AVI lezen
  • Woorddictee
  • Geheugenonderzoek
  • 3DM computertest specifiek ontworpen voor EED onderzoek
  • Gedragsvragenlijsten voor ouders en school

Met deze tests kunnen wij dyslexie vaststellen en in kaart brengen of er nog andere zwakke kanten zijn waarmee in het onderwijs rekening gehouden moet worden. En sterke kanten ontdekken die ingezet en benadrukt kunnen worden. Bovendien kunnen wij nagaan hoe uw kind de leermoeilijkheden ervaart.

Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg

Voor de aanmelding hebben wij gegevens van u en van de school nodig. Wilt u uw kind aanmelden voor onderzoek naar dyslexie via de vergoedingsregeling, dan sturen wij u een aantal vragenlijsten voor ouders en school toe. Wij verzoeken u de vragenlijsten voor school door te sturen.

Download hier het document met procedure-informatie voor de aanmeldende school.

Telefonische intake

Na aanmelding en voorafgaand aan het onderzoek nemen wij telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek leggen wij uit wat er precies gaat gebeuren en kunt u vragen stellen als zaken nog niet helemaal duidelijk zijn.

Het onderzoek zelf bestaat uit twee dagdelen die individueel met uw kind plaatsvinden. Na 4 weken ontvangt u het verslag dat u in alle rust kunt doornemen. Vervolgens maakt u een afspraak met ons voor het uitslaggesprek. Daarna plant u een uitslaggesprek met de school van uw kind waarbij wij ook aanwezig zullen zijn.