Privacyverklaring en AVG

Mijn werk als hoofdbehandelaar in een zelfstandige praktijk valt onder de Basis GGZ. Dit is een ingewikkelde regeling waar veel bureaucratie bij komt kijken en die het naleven van de privacyregels ingewikkeld maakt. Daarom werk ik met een privacyverklaring die al mijn cliënten kunnen ondertekenen. Hiermee houden zij  controle over privacygevoelige informatie die derden willen opvragen.

Toestemmingsformulier

AVG voor ouders